Inbouwinstructies motoren

 • Bij ontvangst goed kijken of de geleverde motor niet beschadigd is tijdens transport.
 • Vergelijk voor inbouw, eerst beide motoren met elkaar.
 • Monteer altijd een nieuwe distributieriem.
 • Voor inbouw V-snaar/multiriem, drukgroep/koppeling, keerringen, waterpomp enz. controleren en indien nodig vervangen.
 • Bij het monteren van het vliegwiel, de bouten altijd met “Loctite” vastzetten.
 • Inbouwvoorschriften, smeermiddelen en onderhoudsintervallen van de betreffende fabrikant gebruiken.
 • Beschadigde aanbouwdelen vervangen.
 • Voor ingebruikname van de motor; lucht-, brandstof-, oliefilter en thermostaat vervangen.
 • Monteer nieuwe bougies.
 • Controleer het koelsysteem of deze niet verstopt is.
 • Na inbouw controleren of alle slangen en filters goed zijn vastgedraaid en of deze goed afdichten.
 • Vervolgens alle vloeistof niveaus (water, olie) controleren en indien nodig bijvullen.
 • Indien mogelijk de klepspeling afstellen.
 • Controleer of alle sensoren correct functioneren.
 • Let erop dat de radiateur gelijkmatig warm wordt en de koelventilator aanslaat.
 • Omdat onze motoren eventueel langere tijd in het magazijn kunnen hebben gelegen, adviseren wij om de eerst 500 – 1000 km de motor niet vol te belasten, maar voorzichtig in te rijden.
 • Al onze motoren zijn ontdaan van vloeistoffen voor transport.
 • Aanbouwdelen welke niet tot het draaiende gedeelte van de motor behoren, zoals de dynamo, startmotor, stroomverdeler, vliegwiel, benzine- diesel- en waterpomp vallen niet onder de garantie, mits anders is overeengekomen.
 • Zal er ondanks al onze zorgen toch nog een probleem voordoen, aarzelt u dan niet om ons te benaderen.

Let op! Bij het niet juist of geheel niet opvolgen van bovenstaande inbouwinstructies vervalt per direct alle aansprakelijkheid op de garantie’s